Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

NGŨ HÀNH LÀ GÌ ?

[​IMG]

Thuộc tính của các vật trong thế giới này đều có thể hệ thống thành 5 loại lớn. Đó là Kim , Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Thuật phong thủy cho rằng: Tướng địa áo diệu , tận trong Ngũ Hành. ( Hình thế núi sông thể hiện rất nhiều ý nghĩa thâm quý, nhưng tựu chung đều nằm trong quy luật của Ngũ hành ) Hình hài sông núi có thẳng có cong, có vuôn có tròn, có rộng có hẹp, luôn có Ngũ hành trong đó . Địa lý thiên biến vạn hóa , mấu chốt là ở khí của ngũ hành. Ngũ hành ở đây đó là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ.

Đặc tính của Ngũ hành gồm những gì ?

Đặc tính Mộc

Mộc là : ‘’Khúc trực’’. Khúc là cong ngập: Trực là thẳng ,duổi ra, Chính vì vậy mà Mộc có thể đặc tính vươn ra. Mộc nạp khí của Thủy, Thổ, có thể sinh trưởng phát dục . Do vậy lại có thêm đặc tính sinh phát , điều đạt , hướng thượng , tu trưởng, mềm mại, nhân từ, Mộc chủ là nhân.

Đặc tính Hỏa

Hỏa là: ‘’Viêm thượng’’. Viêm là nóng , nhiệt: Thượng là hướng lên trên. Chính vì Hỏa có tính phát nhiệt, ấm áp, hướng thượng. Hỏa sinh ra từ Mộc, tính tình nóng vội , nhưng lại khiêm cung. Hỏa chủ là lễ.

Đặc tính Kim

Kim là ‘’Tòng cách’’. Tòng giả là tòng thuận, phục tùng cách giả là biến cách, cải cách. Chính vì vậy Kim có 2 đặc tính cương và nhu, kéo dài, biến cách, hư sát. Kim chủ là nghĩa.

Đặc tính Thủy

Thủy là ‘’Nhuận hạ. Nhuận giả là ẩm ước: đi xuống đặc tính nhuận . Thủy chủ là Trí.

Đặc tính Thổ

Thổ là ‘’Giá tường’’. Trồng trọt là giá,thu hoạch là tường, Thổ có chức năng nuôi dưỡng vạn vật, sinh hóa, tàng nạp, chính vì vậy Thổ bao gồm cả bốn hành còn lại, là mẹ của vạn vật, có tính chất cống hiến, trung hậu, Thổ chủ tính.

Mối quan hệ Tương sinh và Tương khắc trong ngũ hành

Ngũ hành tồn tại mối quan hệ Tương sinh và Tương khắc .

Quy luật Tương sinh

Trong Ngũ hành có quan hệ thúc đẩy lẩn nhau, dựa vào nhau để tồn tại, quan hệ này được gọi là Tương sinh. Quy luật của Tương sinh trong Ngũ hành; Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy: chúng tác dụng thúc đẩy nhau phát triển. Trong Tương sinh Ngũ hành, bất kỳ một hành nào cũng đều có sự liên hệ hai mặt ‘’sinh tôi’’. ‘’tôi sinh’’, cũng chính là quan hệ mẩu tử. Ví dụ : hành Thủy: ‘’sinh tôi’’, của Thủy là Kim, tức kim chính là mẹ của Thủy: ‘’tôi sinh’’, của Thủy là Mộc, tức Mộc là con của Thủy, từ đó cứ tiếp tục suy ra tương tự.

Quy luật tương khắc

Trong ngũ hành có quan hệ chế ước lẩn nhau,khắc phục lẩn nhau, quan hệ này được gọi là: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Quan hệ tương khắc trong trường hợp thông thường, cũng là một lực lượng duy trì cân bằng. Nếu tương khắc ngũ hành quá lớn, thì sẽ gây thương tổn rồi sinh ra những biến hóa bất thường. Trong tương khắc Ngũ hành , bất kỳ là một hành nào cũng đều có quan hệ ‘’khắc tôi’’, Ví dụ hành Mộc ‘’khắc tôi’’, là Kim ‘’tôi khăc’’, là Thổ.Vậy thì . Thổ là hành mà Mộc thắng . Kim chính là hành ma Mộc bất thắng, còn lại suy ra tương tự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét