Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Một số danh ngôn -Khổng Tử


 1. Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị
 2. Gỗ mục không thể khắc
 3. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng
 4. Muốn biết người phải nghe họ nói
 5. Dụng nhân như dụng mộc
 6. Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng
 7. Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng, vì rượu đã làm cho lắm người gục ngã.
 8. Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.
 9. Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.
 10. Học đi với hành, không chỉ nói cho qua chuyện
 11. Đạo thiên thừa chi quốc, kính sự nhi tín, tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thời. (Trong việc trị quốc, phải thận trọng không hứa ẩu, biết đãi người hiền, phải được lòng dân)
 12. Trị dân dùng pháp chế, hình phạt là chính, dân không dám làm điều phạm pháp, trị dân dùng đạo đức, dùng phép tắc, lòng tốt và nhân cách sẽ cảm hoá được dân
 13. Ngẫm nghĩ việc xưa để hiểu việc nay, hành vi đáng làm thầy người khác
 14. Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết
 15. Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc
 16. Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy
 17. Bản thân làm điều phải, không ra lệnh người cũng nghe; không đúng thì có ra lệnh người cũng không nghe
 18. Tụ họp nhau cả ngày, nói năng tào lao, làm những điều nhỏ mọn, nguy lắm thay!
 19. Sinh ra mà đã biết, là bậc tiên; học rồi mới biết, là bậc thứ; gặp cảnh khốn nạn rồi mới chịu học, lại còn thấp hơn nữa. Thấp nhất là gặp cảnh khốn nạn rồi mà vẫn không chịu học
 20. No cơm rửng mỡ chẳng có gì để làm. So với giới cờ bạc, họ còn tệ hơn nữa, vì ít ra giới cờ bạc cũng có việc để làm
 21. Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.
 22. Bạn bè giúp ích cho ta có ba hạng, bạn bè làm hại ta cũng có ba hạng. Bạn ngay thẳng, bạn rộng lượng, bạn nghe biết nhiều, là những người bạn giúp ích cho ta. Bạn vờ vĩnh, bạn khéo chiều chuộng, bạn khéo nói, là những kẻ làm hại ta
 23. Có ba điều ưa thích có ích, có ba điều ưa thích có hại. Ưa thích lễ nhạc đúng nghi tiết, ưa thích điều thiện của người đạo đức, ưa thích được nhiều bạn hiền, ba điều đó là có ích. Ưa thích thú vui quá đáng, ưa thích chơi bời phóng túng, ưa thích yến tiệc, ba điều đó là có hại vậy.
 24. Ngô thập dựu ngũ nhi chí ư học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ.
 25. Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán (nghĩa là duy nhất chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dục, gần thì họ khinh thường, xa thì họ oán hận).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét