Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Ngũ thường


Ngũ thường (tiếng Anhthe five cardinal virtues [1]) với chữ "ngũ" là năm và chữ "thường" là hằng có hay là đức tính của con người. Ngũ thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín xuất phát từ Nho giáo.[2][3] Thuật ngữ tam cương thông thường được nhắc liền mạch với ngũ thường thành cụm tam cương ngũ thường.[4]

Nhân

Nhân trong ngũ thường là lòng yêu thương đối với vạn vật.

Nghĩa

Nghĩa có nghĩa là phải cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải.

Lễ

Lễ mang tính tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người.

Trí

Trí là sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai.

Tín

Tín là phải giữ đúng lời hứa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét