Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

tam tòng tứ đức ( Dạy về con gái)

Phẩm Hạnh của người con gái phải biết đến. Đức Tính tốt của người con gái theo quan niệm Nho Giáo gồm:
  • Tam Tòng
  1. Tại gia tòng phụ (Ở nhà thờ cha),
  2. Xuất giá tòng phu (Về nhà chồng thờ chồng),
  3. Phu tử tòng tử (Chồng chết ở với con)
  • Tứ Đức
  1. Công (Công Việc),
  2. Ngôn (Lời Nói),
  3. Dung (Nhan Sắc),
  4. Hạnh (Đức Tính)
Là một người con trai tốt, con gái tốt phải hiểu đạo lý
Trai trung nghĩa không theo hai Chúa,
Gái tiết liệt không thờ hai Chồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét