Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Héo mòn một xâu


Thơ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến.

Cười cười một chuỗi
Ta thử bụng ta
Có mùa thóc lép
Lợp trên mái nhà
Có mùa hoa cà
Tự nhiên tím tái 

Bà ví lông gà
Vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời
Như lời mối lái
Ta ví tình ta
Như trò nghịch dại 

Ta lên kẻ chợ
Có buôn được đâu
Khi về lúc lắc
Héo mòn một xâu
Qua đò lộn túi
Anh lái gật đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét