Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Không đề gửi mùa đôngThảo Phương


Dường như ai đi ngang cửa 
Hay là ngọn gió mải chơi
Chút nắng vàng thu se nhẹ
Chiều nay cũng bỏ ta rồi
Làm sao về được mùa đông
Mùa Thu - cây cầu - đã gãy
Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn ca - im lìm - không quẫy
ừ thôi 
Mình ra khép cửa
Vờ như mùa đông đang về

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét