Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Mẫu Hoành Phi - Câu Đối nhà thờ họ thường dùng

Hoành phi, Câu đối là một trong những loại hình văn hóa rất phổ biến ở nước ta khi được in, khắc trên giấy hay các vật liệu khác nó trở thành một sản phẩm văn hóa thú vị và khi đặt trong đình, đền, nhà thờ họ, nhà ở...lại có ý nghĩa tâm linh lớn. Hoành phi (H:橫扉, A: The horizontal lacquered board, P: Le panneau laqué horizontal) nguyên nghĩa là bảng nằm ngang vốn là bức thư họa 書畫. Còn Câu đối còn gọi là Doanh thiếp 楹帖, Doanh liên 楹聯 (một cặp câu dán cột nhà), Đối liên 對聯 (một cặp câu đối xứng) nó là một cặp đối xứng khi in, khắc ra được treo đối xứng nhau. Sau đây chép lại một số mẫu hoành phi câu đối nhà thờ họ thông dụng bạn đọc có thể tham khảo.
1. Hoành phi 
               Chữ Hán                Âm Hán- Việt                Dịch nghĩa
            万古英灵        Vạn cổ anh linh           Muôn thủa linh thiêng
            追念前恩        Truy niệm tiền ân        Tưởng nhớ ơn xưa
            留福留摁        Lưu phúc lưu ân           Giữ mãi ơn phúc
            海德山功        Hải Đức Sơn Công        Công Đức như biển như núi
            德旒光           Đức Lưu quang              Đức độ toả sáng
            福来成                Phúc lai thành                 Phúc sẽ tạo nên
            福满堂              Phúc mãn đường           Phúc đầy nhà
            饮河思源            Ẩm hà tư nguyên           Uống nước nhớ nguồn
            克昌厥後       Khắc xương quyết hậu   May mắn cho đời sau
            百忍泰和           Bách nhẫn thái hoà           Trăm điều nhịn, giữ hoà khí
            五福临门           Ngũ Phúc lâm môn            Năm Phúc vào cửa
            忠厚家声           Trung hậu gia thanh           Nếp nhà trung hậu
            永绵世择        Vĩnh miên thế trạch          Ân trạch kéo dài
            元遠長留           Nguyên viễn trường lưu     Nguồn xa dòng dài
            萬古長春        Vạn cổ trường xuân          Muôn thủa còn tươi
            福禄寿成           Phúc Lộc Thọ thành           Được cả phúc lộc thọ
            兰桂腾芳       Lan quế đằng phương        Cháu con đông đúc
            後後無終       Hậu hậu vô chung              Nối dài không dứt
            家门康泰           Gia môn khang thái           Cửa nhà yên vui
            僧财进禄       Tăng tài tiến lộc                Hưởng nhiều tài lộc
            有開必先           Hữu khai tất tiên                 Hiển danh nhờ tổ
            光前裕後       Quang tiền dụ hậu              Rạng đời trước, sáng cho sau
            好光明          Hảo quang minh                 Tốt đẹp sáng tươi
            百世不偏          Bách thế bất thiên               Không bao giờ thiên lệch
            孝德忠仁          Hiếu Đức Trung Nhân           Bốn nết tốt: Hiếu, đức, trung, nhân
            高密肇基          Cao Mật triệu cơ                    Nơi phát tích là Cao Mật
            家和萬事興     Gia hòa vạn sự hưng           Nhà hòa thuận thì mọi sự đều hưng vượng
            蛟龍得水       Giao long đắc Thủy              Như Rồng gặp nước
2. Câu đối
 
Câu 1:               德大教傢祖宗盛
                     功膏開地後世長
                       Đức đại giáo gia tổ tiên thịnh,
                                    Công cao khai địa hậu thế trường.
                                    Công cao mở đất lưu hậu thế
                                    Đức cả rèn con rạng tổ tông.
 
Câu 2:               本根色彩於花叶
                     祖考蜻神在子孙
                                    Bản căn sắc thái ư hoa diệp
                                    Tổ khảo tinh thần tại tử tôn
                                    Sắc thái cội cành thể hiện ở hoa lá
                                    Tinh thần tổ tiên trường tồn trong cháu con
 
Câu 3.               有開必先明德者遠矣
                     克昌厥後继嗣其煌之
                                    Hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỹ
                                    Khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi
                                    Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn,
                                    Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng.
 
Câu 4:                        木出千枝由有本
                    水流萬派溯從源
                                    Mộc xuất thiên chi do hữu bản,
                                    Thuỷ lưu vạn phái tố tòng nguyên
                                    Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc
                                    Nước chảy muôn dòng phát tại nguồn
 
Câu 5:               梓里份鄉偯旧而江山僧媚
                     松窗菊徑归来之景色添春
                                    Tử lý phần hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ
                                    Tùng song cúc kính quy lai chi cảnh sắc thiêm xuân
                                    Sông núi quê xưa thêm vẻ đẹp,
                                    Cúc tùng cành mới đượm mầu Xuân
 
Câu 6:               欲求保安于後裔
                     須凭感格於先灵
                                    Dục cầu bảo an vu hậu duệ
                                    Tu bằng cảm cách ư tiên linh
                                    Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ
                                    Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành
 
Câu 7                        百世本枝承旧荫
                   千秋香火壮新基
                                 Bách thế bản chi thừa cựu ấm
                                 Thiên thu hương hoả tráng tân cơ
                                 Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa
                                 Nền nay vững, để hương khói nghìn thu
 
Câu 8              德承先祖千年盛
                   愊荫兒孙百世荣
                                 Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
                                 Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh
                                 Đức từ tiên tổ ngàn năm thịnh
                                 Phúc cho con cháu mãi mãi vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét