Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

45 Tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 cực quý giá

Ngày hôm nay trên mạng xã hội có một số người chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19. Chia sẻ cùng các bạn, tôi sẽ bổ sung thêm các thông tin chi tiết sau, hoặc nếu bạn nào có thông tin gì về từng thời kỳ vui lòng comment để bài viết được hoàn thiện.
Năm 905
Năm 905
Năm 930
Năm 930
Năm 931
Năm 931
Năm 937
Năm 937
Năm 938
Năm 938
Năm 944
Năm 944
Năm 966 - 967
Năm 966 – 967
Năm 967
Năm 967
Năm 968
Năm 968
Năm 980
Năm 980
Năm 1010
Năm 1010
Năm 1014
Năm 1014
Năm 1048
Năm 1048
Năm 1069
Năm 1069
Năm 1154
Năm 1154
Năm 1225
Năm 1225
Năm 1306
Năm 1306
Năm 1400
Năm 1400
Năm 1402
Năm 1402
Năm 1407
Năm 1407
Năm 1418
Năm 1418
Năm 1425
Năm 1425
Năm 1428
Năm 1428
Năm 1471
Năm 1471
Năm 1479
Năm 1479
Năm 1540
Năm 1540
Năm 1554
Năm 1554
Năm 1569
Năm 1569
Năm 1611
Năm 1611
Năm 1653
Năm 1653
Năm 1658
Năm 1658
Năm 1679
Năm 1679
Năm 1693
Năm 1693
Năm 1708
Năm 1708
Năm 1732
Năm 1732
Năm 1739
Năm 1739
Năm 1755
Năm 1755
Năm 1757
Năm 1757
Năm 1771
Năm 1771
Năm 1773
Năm 1773
Năm 1774
Năm 1774
Năm 1788
Năm 1788
Năm 1802
Năm 1802
Năm 1832
Năm 1832

Năm 1835
Năm 1835

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét