Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

四字春聯 ( Câu đối Tết 4 chữ )

普天開新運 Phổ thiên khai tân vận
大地轉新機 Đại địa chuyễn tân cơ

德門膺厚福 Đức môn ưng hậu phước
仁里樂長春 Nhân lý lạc trường xuân

陽春開物象 Dương xuân khai vật tượng
山水作繁華 Sơn thuỷ tác phồn hoa

嘉祥徵樂歲 Gia tường vi lạc tuế
景祚啓昌期 Cảnh tra khải xương kỳ

江山飛麗藻 Giang sơn phi lệ tảo
花柳發韻年 Hoa liễu phát vận niên

陽柳春風第 Dương liễu xuân phong đệ
芝蘭玉樹階 Chi lan ngọc thụ giai

九陌祥煙合 Cữu mạch tường yên hiệp
千山淑氣融 Thiên sơn thục khí dung

太平真富貴 Thái bình chân phú quí
春色大文章 Xuân sắc đại văn chương

歲新綿甲子 Tuế tân miên giáp tý
德厚富春秋 Đức hậu phú xuân thu

日月光天德 Nhật nguyệt quang thiên đức
雲霞擁地靈 Vân hà ủng địa linh

元正當聖節 Nguyên chánh đương thánh tiết
雲霧華年 Vân vụ xáng hoa niên

淑氣來黃道 Thục khí lai hoàng đạo
晴光擁紫虛 Tịnh quang ủng tử hư

日月恩光照 Nhật nguyệt ân quang chiếu
乾坤喜氣多 Càn khôn hỷ khí đa

五雲蟠吉地 Ngũ vân bàn cát địa
三瑞映華門 Tam thoại ánh hoa môn

文章千古事 Văn chương thiên cổ sự
花月一簾春 Hoa nguyệt nhất liêm xuân

慶洽時方至 Khánh hiệp thời phương chí
春來日漸長 Xuân lai nhật tiệm trường

輝光遍草木 Huy quang biên thảo mộc
佳氣滿山川 Giai khí mãn sơn xuyên

鳳歷春光溥 Phượng lịch xuân quang phổ
龍騰世澤長 Long đằng thế trạch trường

寒消圖九九 Hàn tiêu đồ cữu cữu
春到徑三三 Xuân đáo kính tam tam

祥光凝此戶 Tường quang ngưng thử hộ
春色入重簾 Xuân sắc nhập trùng liêm

門堂多古意 Môn đường đa cổ ý
家世重儒風 Gia thế trọng nho phong

門閭溢喜氣 Môn lư dật hỷ khí
山水含清輝 Sơn thuỷ hàm thanh huy

文章迴白雪 Văn chương hồi bạch tuyết
桃李送青春 Đào lý tống thanh xuân

春風拂簾幙 Xuân phong phất liêm bức
佳氣接樓臺 Giai khí tiếp lâu đài

春浮花香遠 Xuân phù hoa hương viễn
雨霽鳥聲繁 Vũ tế điểu thanh phồn

秋露滋丹桂 Thu lộ tư đan quế
春風醉碧桃 Xuân phong tuý bích đào

大門迎喜氣 Đại môn nghinh hỷ khí
高第煦春風 Cao đệ húc xuân phong

春風迎綠樹 Xuân phong nghinh lục thụ
山色上紅樓 Sơn sắc thượng hồng lâu

光前增百福 Quang tiền tăng bá phước
裕后集千祥 Dụ hậu tập thiên tường

吉門沾泰早 Cát môn triêm thái tảo
仁里得春多 Nhân lý đắc xuân đa

三陽臨吉地 Tam dương lâm cát địa
五福萃華門 Ngũ phúc tuỵ hoa môn

財源通四海 Tài nguyên thông tứ hải
春色滿八山 Xuân sắc mãn bát sơn

柳笛穿林過 Liễu địch xuyên lâm quá
漁歌踏浪來 Ngư ca đạp lãng lai

魚香飄萬里 Ngư hương phiêu vạn lý
紅日映千帆 Hồng nhật ánh thiên phàm

春聯盈門意 Xuân liễn dinh môn ý
美酒助豪情 Mỹ tữu trợ hào tình

駿馬馳千里 Tuấn mã trì thiên lý
東風暖萬家 Đông phong noãn vạn gia

雲山添秀色 Vân sơn thiêm tú sắc
河水泛春潮 Hà thuỷ phạp xuân triều

海闊凭魚躍 Hải hoạt bằng ngư dược
天高任鳥飛 Thiên cao nhậm điểu phi

天增歲月壽 Thiên tăng tuế nguyệt thọ
福滿人間堂 Phúc mãn nhân gian đường

陽春開物象 Dương xuân khai vật tượng
麗日煥新天 Lệ nhật hoán tân thiên

青松迎風立 Thanh tùng nghinh phong lập
紅梅鬥雪開 Hồng mai đấu tuyết khai

良辰逢雪霽 Lương thần phùng tuyết tế
瑞氣藹春暉 Thoại khí ế xuân huy

旭霽青山秀 Húc tế thanh sơn tú
春榮碧樹嬌 Xuân vinh bích thụ kiều

瑞雪漫天舞 Thoại tuyết man thiên vũ
紅梅著意開 Hồng mai trước ý khai

生意春前草 Sanh ý xuân tiền thảo
財源雨后泉 Tài nguyên vũ hậu tuyền

有天皆麗日 Hữu thiên giai lệ nhật
無地不春風 Vô địa bất xuân phong

春風添畫意 Xuân phong thiêm hoạ ý
歲月賦詩情 Tuế nguyệt phú thi tình

三山鐘秀氣 Tam sơn chung tú khí
四海著春光 Tứ hải trước xuân quang

慶新春肇始 Khánh tân xuân triệu thuỷ
祝大業終成 Chúc đại nghiệp chung thành

雲霞出海龧 Vân hà xuất hải thự
梅柳渡江春 Mai liễu độ giang xuân

遠山含紫氣 Viễn sơn hàm tử khí
芳樹發春輝 Phương thảo phát xuân huy

風聲讀竹韻 Phong thanh đọc trúc vận
月影寫梅來 Nguyệt ảnh tả mai lai

堂上歸來燕 Đường thượng qui lai yến
庭前新種花 Đình tiền tân chủng hoa

梅竹呈秀色 Mai trúc trình tú sắc
鶯燕送佳音 Oanh yến tống giai âm

門庭清且吉 Môn đình thanh thả cát
家道泰而昌 Gia đạo thái nhĩ xương

春為一歲首 Xuân vi nhất tuế thủ
梅占百花 Mai chiếm bá hoa khôi

萬家騰笑語 Vạn gia đằng tếu ngữ
四海慶新春 Tứ hải khánh tân xuân

迎春添新喜 Nghinh xuân thiêm tân hỷ
開業發大財 Khai nghiệp phát đại tài

梅花含白玉 Mai hoa hàm bạch ngọc
枊色吐黃金 Liễu sắc thố hoàng kim

跨崢嶸歲月 Khoa tranh vanh tuế nguyệt
奔錦繡前程 Bôn cẫm tú tiền trình

黃鶯鳴脆柳 Hoành oanh minh xuệ liễu
紫燕剪春風 Tử yến tiễn xuân phong

梅花鬧春意 Mai hoa náo xuân ý
爆竹賀新年 Bạo trúc hạ tân niên

梅花報喜信 Mai hoa báo hỷ tín
瑞氣兆豐年 Thoại khí triệu phong niên

彩雲捧旭日 Thái vân bổng húc nhật
朝霞染紅梅 Triêu hà nhiễm hồng mai

春暖群芳喜 Xuân noãn quần phương thảo
風清百鳥鳴 Phong thanh bá điểu minh

青山披錦綉 Thanh sơn phi cẫm tú
綠水溢春華 Lục thuỷ dật xuân hoa

歲歲春滿院 Tuế tuế xuân mãn viện
年年喜盈門 Niên niên hỷ dinh môn

月醉杯中酒 Nguyệt tuý bôi trung tửu
梅思畫外春 Mai tư hoạ ngoại xuân

清音歌盛世 Thanh âm ca thịnh thế
妙筆著華章 Diệu bút chước hoa chương

春風迎新歲 Xuân phong nghinh tân tuế
瑞雪兆豐年 Thoại khí triệu phong niên

花隨春意發 Hoa tuỳ xuân ý phát
富自正門來 Phú tự chánh môn lai

池塘喜夜雨 Trì đường hỷ dạ vũ
庭院醉春風 Đình viện Tuý xuân phong

春意隨人意 Xuân ý tuỳ nhân ý
歌潮逐心潮 Ca triều toại tâm triều

丹桂香千里 Đan quế hương thiên lý
松柏青萬年 Tùng bá thanh vạn niên

風來花自舞 Phong lai hoa tự phát
春至鳥能言 Xuân chí điểu năng ngôn

風引奇香入 Phong dẫn kỳ hương nhập
祥征景福來 Tường chinh cảnh phước lai

一曲迎春調 Nhất khúc nghinh xuân điệu
三杯祝福歌 Tam bôi chúc phúc ca

財源通四海 Tài nguyên thông tứ hải
春色滿千家 Xuân sắc mãn thiên gia

風和千樹茂 Phong hoà thiên thụ mậu
雨潤百花香 Vũ nhuận bá hoa hương

慶三陽開泰 Khánh tam dương khai thái
喜萬象更新 Hỷ vạn tượng canh tân

春風迎顧客 Xuân phong nghinh cố khách
淑氣溢商場 Thục khí dật thương trường

海岳君親壽 Hải nhạc quân thân thọ
鶯花天地春 Oanh hoa thiên địa xuân

世泰雲生彩 Thế thái vân sanh thái
年豐雪獻花 Niên phong tuyết hiến hoa

清溪吟雅韻 Thanh khê ngâm nhã vận
皓月洒春暉 Hạo nguyệt sái xuân huy

寒雪梅中盡 Hàn tuyết mai trung tận
春風柳上歸 Xuân phong liễu thượng qui

吟竹詩含翠 Ngâm trúc thi hàm thuý
畫梅筆帶香 Hoạ mai bút đới hương

竹影搖風雨 Trúc ảnh dao phong vũ
花溪入畫圖 Hoa khê nhập hoạ đồ

一堂開暖日 Nhất đường khai noãn nhật
百鳥唱新春 Bá điểu xướng tân xuân

富貴三春景 Phú quí tam xuân cảnh
平安兩字金 Bình an lưỡng tự kim

曰日平安日 Nhật nhật bình an nhật
年年幸福年 Niên niên hạnh phúc niên

雲霞成異彩 Vân hà thành dị thái
梅柳動春風 Mai liễu động xuân phong

笛奏梅花曲 Địch tấu mai hoa khúc
鶯啼揚柳風 Oanh đề dương liễu phong

時開萬并樹 Thời khai vạn bính thụ
律到九重春 Luật đáo cữu trùng xuân

春城開錦繡 Xuân thành khai cẫm tú
北極壯風雲 Bắc cực tráng phong vân

年豐開夏正 Niên phong khai hạ chánh
月吉紀春王 Nguyệt cát kỷ xuân vương

湛露榮豐草 Trạm lộ vinh phong thảo
踢春藹瑞芝 Dịch xuân ế thoại chi

和風承北極 Hoà phong thừa bắc cực
瑞氣至南宮 Thuỵ khí chí nam cung

太平真富貴 Thái bình chân phú quí
春色煥文章 Xuân sắc hoán văn chương

華文春日麗 Hoa văn xuân nhật lệ
瑞色紫雲高 Thoại sắc tử vân cao

山河新氣象 Sơn hà tân khí tượng
袍笏舊家聲 Bào hốt cựu gia thanh

王歴山河鞏 Vương lịch sơn hà củng
卿雲日月昭 Khanh vân nhật nguyệt chiêu

春染千頃綠 Xuân nhiễm thiên khuynh lục
花開萬朵紅 Hoa khai vạn đoá hồng

春到風光美 Xuân đáo phong quang mỹ
家興喜事多 Gia hưng hỷ sự đa

桂蘭舒化日 Quế lan thư hoá nhật
桃李鬧春風 Đào lý náo xuân phong

北極風雲壯 Bắc cực phong vân tráng
東皇雨露新 Đông hoàng vũ lộ tân

喜報傳喜訊 Hỷ báo truyền hỷ tín
春聯耀春光 Xuân liên diệu xuân quang

世延青璅澤 Thế diên thanh toả trạch
梅報曲江春 Mai báo khúc giang xuân

江山輝麗日 Giang sơn huy lệ nhật
茂柳映韶年 Mậu liễu ánh thiều niên

春光回大地 Xuân quang hồi đại địa
喜氣到人間 Hỷ khí đáo nhân gian

五雲迎曉日 Ngũ vân nghinh hiểu nhật
百福慶長春 Bách phước khánh trường xuân

北関彤雲近 Bắc quang đồng vân cận
南山紫氣臨 Nam sơn tử khí lâm

四序開新律 Tứ tự khai tân luật
三陽應慶期 Tam dương ứng khánh kỳ

歲酒梅花酉 Tuế tửu mai hoa dậu
春風燕子裁 Xuân phong yến tử tài

辰靜天傴北 Thần tịnh thiên ủ bắc
星旋斗柄東 Tinh triền đẩu bính đông

春風新燕子 Xuân phong tân yến tử
香月古梅花 Hương nguyệt cổ mai hoa

淑氣芝蘭茂 Thục khí chi lan mậu
春風桃李香 Xuân phong đào lý hương

五雲扶瑞日 Ngũ vân phù thuỵ nhật
八極動春Bát cực động xuân khôi

春降千門福 Xuân giáng thiên môn phúc
花開萬戸歡 Hoa khai vạn hộ hoan

梅花轉雅韻 Mai hoa chuyễn nhã vận
瑤草寄幽心 Diêu thảo ký u tâm

亁坤添春色 Càn khôn thiêm xuân sắc
日月增光輝 Nhật nguyệt tăng quang huy

彩雲捧旭曰 Thái vân bổng húc nhật
朝霞染紅梅 Triêu hà nhiễm hồng mai

> 一元復始 Nhất nguyên phục thuỷ
> 萬象更新 Vạn tượng canh tân
>
> 春風送暖 Xuân phong tống noãn
> 大地回春 Đại địa hồi xuân
>
> 春燕剪柳 Xuân yến tiễn liễu
> 喜鵲登梅 Hỷ thước đăng mai
>
> 財源茂盛 Tài nguyên mậu thịnh
> 人壽年豐 Nhân thọ niên phong
>
> 風調雨順 Phong điều vũ thuận
> 國泰民安 Quốc thái dân an
>
> 鴻鵠得志 Hồng hộc đắc chí
> 桃李爭春 Đào lý tranh xuân
>
> 生意興隆 Sanh ý hưng long
> 財源廣進 Tài nguyên quảng tấn
>
> 百花齊放 Bách hoa tề phóng
> 萬木爭榮 Vạn mộc tranh vinh
>
> 心上美景 Tâm thượng mỹ cảnh
> 窗外紅梅 Song ngoại hồng mai
>
> 四海生色 Tứ hải sinh sắc
> 五湖呈祥 Ngũ hồ trình tường
>
> 福星高照 Phước tinh cao chiếu
> 萬事亨通 Vạn sự hanh thông
>
> 三江春水 Tam giang xuân thuỷ
> 五岳青松 Ngũ nhạc thanh tùng
>
> 發福生財 Phát phúc sanh tài
> 堆金積玉 Đồi kim tích ngọc
>
> 物華天寶 Vật hoa thiên bảo
> 人傑地靈 Nhân kiệt địa linh
>
> 風光勝舊 Phong quang thắng cựu
> 歲序更新 Tuế tự canh tân
>
> 八路進寶 Bát lộ tấn bảo
> 四方來財 Tứ phương lai tài
>
> 鵲傳喜信 Thước truyền hỷ tín
> 風送佳音 Phong tống giai âm
>
> 歲通盛世 Tuế thông thịnh thế
> 人逢華年 Nhân phùng hoa niên
>
> 一年開始 Nhất niên khai thuỷ
> 百業興隆 Bá nghiệp hưng long
>
> 紅梅點點 Hồng mai điễm điễm
> 春意融融 Xuân ý dung dung
>
> 風和日麗 Phong hoà nhật lệ
> 人杰地靈 Nhân kiệt địa linh
>
> 人心喜暖 Nhân tâm hỷ noãn
> 鳥語辭寒 Điểu ngữ từ hàn
>
> 長空溢彩 Trường không dật thái
> 大地流金 Đại địa lưu kim
>
> 花香四季 Hoa hương tứ quí
> 鳥唱三春 Điểu xướng tam xuân
>
> 春風摧綠 Xuân phong thôi lục
> 江山映紅 Giang sơn ánh hồng
>
> 春臨大地 Xuân lâm đại địa
> 喜到人間 Hỷ đáo nhân gian
>
> 歡天喜地 Hoan thiên hỷ địa
> 吐氣揚眉 Thố khí dương my
>
> 春風得意 Xuân phong đắc ý
> 麗日舒懷 Lệ nhật thư hoài
>
> 祥雲瑞氣 Tường vân thoại khí
> 吉慶有餘 Cát khánh hữu dư
>
> 一聲爆響 nhất thanh bạo hưởng
> 萬里春回 Vạn lý xuân hồi
>
> 人登壽域 Nhân đăng thọ vực
> 世躋春臺 Thế tệ xuân đài
>
> 人臻五福 Nhân trăn ngũ phúc
> 花滿三春 Hoa mãn tam xuân
>
> 人增壽紀 Nhân tăng thọ kỷ
> 天轉陽和 Thiên chuyễn dương hoà
>
> 山川添秀 Sơn xuyên thiêm tú
> 大地回春 Đại địa hồi xuân
>
> 門迎百福 Môn nghinh bách phước

> 戸納千祥 Hộ nạp thiên tường

> 春風化雨 Xuân phong hoá vũ
> 壯志凌雲 Tráng chí lăng vân
>
> 花香世紀 Hoa hương thế kỷ
> 福納門庭 Phước nạp môn đình
>
> 一帆風順 Nhất phàm phong thuận
> 四季平安 Tứ quí bình an
>
> 與山同靜 Dữ sơn đồng tịnh
> 隨地皆春 Tuỳ địa giai xuân
>
> 千門大喜 Thiên môn đại hỷ
> 萬戶高歌 Vạn hộ cao ca
>
> 春光永駐 Xuân quang vĩnh trú
> 特色頻臻 Đặc sắc tần trăn
>
> 一家瑞氣 Nhất gia thuỵ khí
> 萬里春光 Vạn lý xuân quang
>
> 樹承雨露 Thụ thừa vũ lộ
> 花沐春光 Hoa mộc xuân quang
>
> 祥雲捧日 Tường vân bổng nguyệt
> 玉樹臨風 Ngọc thụ lâm phong
>
> 春光普照 Xuân quang phổ chiếu
> 福氣長臨 Phước khí trường lâm
>
> 欣逢盛世 Hân phùng thịnh thế
> 喜慶新年 Hỷ khánh tân niên
>
> 行臻康泰 Hành trăn khang thái
> 志展宏圖 Chí triển hồng đồ
>
> 高堂結彩 Cao đường kết thái
> 華宅生輝 Hoa trạch sinh huy
>
> 春風送福 Xuân phong tống phước
> 喜氣臨門 Hỷ khí lâm môn
>
> 弘開盛紀 hoằng khai thịnh kỷ
> 歡度新春 Hoan độ tân xuân
>
> 陽春煙景 Dương xuân yên cảnh
> 錦綉文章 Cẫm tú văn chương
>
> 普天同慶 Phổ thiên đồng khánh
> 曰月增輝 Nhật nguyệt tăng huy
>
> 春安夏泰 Xuân an hạ thái
> 秋稔冬祥 Thu nẫm đông tường
>
> 江山秀麗 Giang sơn tú lệ
> 人物風流 Nhân vật phong lưu
>
> 梅花笑雪 Mai hoa tếu tuyết
> 柳浪推春 Liễu lãng thôi xuân
>
> 全家福氣 Toàn gia phước khí
> 滿院春光 Mãn viện xuân quang
>
> 春回柳葉 Xuân hồi liễu diệp
> 賦獻梅花 Phú hiến mai hoaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét