Vị Dalai Lama thứ 14 là Lhamo Dondrub sinh ra tại ngôi làng nhỏ thuộc Tây Tạng vào năm 1935. Ông rời khởi nhà trong thời điểm Tây Tạng bị Trung Quốc chiếm đóng và sớm được tôn vinh là lãnh đạo của chính phủ lưu vong được thành lập tại Dharamsala, phía bắc Ấn Độ khi mới 15 tuổi.
Ông cũng được biết đến là tác giả và triết gia Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng với những tác phẩm như: The Air of Happiness: A Handbook for Living, How to Practice: The Way to A Meaningful Life và Beyond Religion: Ethics for the Whole World.
Vào năm 1989, ông dành giải Nobel Hòa Bình và liên tục đến nhiều vùng miền trên thế giới để truyền giáo về tình thương, bản chất của sự thật và hạnh phúc. 
Dưới đây là những câu nói ý nghĩa về hạnh phúc của đại sư: