Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Mỗi người chúng ta đều là thiên tài đấy các bạn nhé!

人人都是天才,但如果用爬树的能力来评价一条鱼,那鱼终其一生都会认为自己很笨蛋。----爱因斯坦

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that is stupid.---- Albert Einstein

Tất cả mọi người đều là thiên tài, nhưng nếu đánh giá một con cá bằng khả năng trèo cây, thì nó sẽ luôn cho rằng mình là đồ đần độn
Albert Einstein

#名言解读:如果别人认为你笨,只是他们还没有发现你的优点,但是我们得知道自己的长处在哪里。比如,我们不如其它人会念书,但我们比其它人会处事,相信自己。

Giải thích câu nói: Nếu người khác cho rằng bạn là kẻ vô dụng, chỉ là vì họ vẫn chưa thấy được điểm mạnh của bạn, nhưng chúng ta phải biết rằng điểm mạnh của mình là gì. Ví dụ như ta có thể học không giỏi như người khác, nhưng chúng ta biết biết xử lý công việc tốt hơn người khác, vậy nên dù thế nào cũng hãy tin vào chính mình


 (Từ đường 祠堂, Tộc 族, Đệ 第,đại 代) 
 “Đồng Khánh dư địa chí” 同慶地輿誌
 “Đại Việt sử ký toàn thư” 大越史記全書
 “Đại Việt sử lược” 大越史略
 “Khâm định Việt sử thông giám Cương mục” 欽定越史通鑑綱目
 “Quốc triều chánh biên Toát yếu” 國朝正編撮要
 “Việt Nam sử lược” 越南史略
thầy đồ 師生
Chánh Tổng 正總
 lời kể 传言, qua Long văn 隆文 mỗi dịp Tế Tổ 祭祖
 “tam sao thất bản”三抄七本
Dẫu không dòng “Cao môn lệnh tộc”, (高門令族) 
Vẫn nên câu “Hải Đức Sơn Công”.(海德山功) 

Lương tộc từ đường 梁族祠堂
Phạm tộc Từ đường 范族祠堂
Tục biên 續編 hay Chính biên 正編)
 Đức cao, Vọng trọng 德高望重
Tôi tự nhủ: cốt mình có Tâm 心, có Chí 志, có Trí 智, tập trung Thời gian 時間, thu thập đủ Tư liệu 思料, bỏ ra một chút Tiền của 財正, Sức lực 力行...chắc sẽ hoàn thành được di nguyện của phụ thân
 cách soạn Gia phả: Soạn theo hệ thống Ngang (橫系,người cùng đời chép chung trong một mục); theo hệ thống Dọc (纵系,từ Cụ Tổ ngành Nhất đến con cháu hậu duệ của Cụ sau đó tiếp đến Cụ Tổ và các thế hệ hậu duệ của ngành Hai...) hoặc theo cách lập Phả đồ 譜图 hay đơn giản hơn là lập Danh sách con cháu trong họ...
 những từ thông dụng thì sẽ Việt hóa (như dùng từ “bà cả” thay cho “chính thất’’ 正室,“vợ lẽ” thay “Trắc thất” 側室...) 
Phả đồ 世譜 
Dư Địa chí 輿地誌
 “Công thổ Quốc gia” 公土國家
đất hương hoả (嗣田, Tự Điền)
việc họ 族事


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét